Kapat

Koşullar


Sitemize dair tüm soru, fikir ve düşüncelerin  için [email protected] adresine e-posta atabilirsiniz.
 

.

MADDE 1 - KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. SİTE'nin yasal sahibi Sofi Maya olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Sofi Maya işletmesine aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını Sofi Maya gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Sofi Maya tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Sofi Maya bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 2 - TANIMLAR

2.1. SİTE: Sofi Maya tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. KULLANICI: Sofi Maya ,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.3. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.4. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Sofi Maya internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.6. KİŞİSEL BİLGİ: Kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

MADDE 3 - HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Sofi Maya internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Sofi Maya internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Sofi Maya adresinde satışa sunulan ürünlerin; KULLANICI tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Sofi Maya adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Sofi Maya, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin/ürünlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere/ürünlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden/ürünlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Sofi Maya tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Sofi Maya, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, Sofi Maya kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Sofi Maya olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların kendi sorumluluğundadır. Sofi Maya bu tür link verilen web SİTE'lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Sofi Maya tarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. Sofi Maya, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sofi Maya sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sofi Maya sorumlu değildir.

4.4. Sofi Maya, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Sofi Maya, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Sofi Maya çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sofi Maya yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Sofi Maya , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI, Sofi Maya ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI’ların SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sofi Maya r firması'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE'nin sahibi Sofi Maya işletmesidir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Sofi Maya işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sofi Maya ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, Sofi Maya hizmetlerini/ürünlerini, Sofi Maya bilgilerini ve Sofi Maya işletmesine ait telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Sofi Maya işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Sofi Maya işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.

4.8. Sofi Maya, SİTE üzerinden KULLANICI'lar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Sofi Maya aynı zamanda; KULLANICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

MADDE 5 - SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Sofi Maya, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Sofi Maya, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin kullanılması ile Sofi Maya işletemesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

MADDE 6 - DEVİR

Sofi Maya, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MADDE 7 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sofi Maya işbu Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sofi Maya açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sofi Maya işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

MADDE 8 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve Sofi Maya işletmesinin bulunduğu/ikamet ettiği ilde yer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sofi Maya işletmesi'nin, KULLANICI'nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları, Sofi Maya tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Sofi Maya, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir.

 

Sofi Maya © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır